İndirim tarihleri zamanında sağlık hizmetlerinden yararlanmayı unutmayınız!

Kapatmak için ESC basınız.

intramüsküler enjeksiyon bölgeleri