İndirim tarihleri zamanında sağlık hizmetlerinden yararlanmayı unutmayınız!

Kapatmak için ESC basınız.

pcr testi tekrar numune gönderiniz ne demek

Covid-19 hızlı PCR testi, burun ve oral yol ile alınan örnekle Corona’nın varlığı belli olmaktadır.

Koronavirüs nedir?

Covid-19

Korona virüsler, üst solunum yollarını enfekte etmektedir. Ayrıca soğuk algınlığından sorumlu olan bir virüs ailesidir. Son yıllarda, korona virüsler ayrıca şiddetli akut solunum sendromu (SARS) olarak bilinmektedir. Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ajanları olarak kabul edilmiştir.

Koronavirüsü belirtileri nelerdir?

Bireyin sağlık açısından eğer şikayeti var ise yapılmaktadır. Bilinmekte olan bir koronavirus hastası ile teması olduysa sağlık merkezinde koronavirüs testi yaptırabilmektedir.

En yaygın görünmekte olan semptomlar:

 1. Öksürük,
 2. Ateş,
 3. Tat alma veya koku duyusunun kaybı,
 4. Yorgunluk.

Daha seyrek görülmekte olan semptomlar:

 1. Baş ağrısı,
 2. Boğaz ağrısı,
 3. İshal,
 4. Ağrı ve sızı,
 5. El veya ayak parmaklarında renk değişimi ya da ciltte döküntü,
 6. Gözlerde tahriş ya da kızarıklık.

Ciddi görülmekte olan semptomlar:

 1. Bilinç bulanıklığı ya da hareket kaybı veya konuşma zorluğu,
 2. Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,
 3. Göğüste ağrı veya baskı,

Ciddi semptomlarla karşı karşıyaysanız derhal sağlık merkezinden yardım talep ediniz. Sağlık tesisini gitmeyi planlamadan önce mutlaka telefonla iletişime geçiniz.

Hafif semptomlar gösterenler tedavi bakım sürecini evde geçirmelidir. Ayrıca başka bir sağlık problemi bulunmayan bireylerde bakım sürecini evde geçirebilirler. Virüse yakalanan bireyin semptomları tam anlamıyla göstermesi ortalama 5-6 gündür. Fakat bazı durumlarda semptomların görünümü 14 günü bulabilmektedir.

Coronavirüs testi

Covid-19
Coronavirus testi virüs tanı tespiti testidir. Koronavirüste de virüse ait olan RNA sonuçlarını göstermektedir. Yani PCR testi koronavirüse enfekte olma sürecinde, vücutta bulunmakta olan virüsün kimliğini tespiti için kullanılmaktadır.

Sadece koronavirüsü tespiti için kullanılmamaktadır farklı hastalıkların tespiti için de kullanılmaktadır. PCR testi diğer adı ile moleküler tanı testidir. Test, vücutta virüsün var olup olmadığını, ayrıca vücudun mikroplara karşı yanıtı olarak üretilen antikorları belirleyebilmektedir.

PCR nedir?

Genellikle PCR testleri sayesinde vücutta rahatsızlığa sebep olan bakteriler, mikroplar veya virüslerin tespiti için kullanılmaktadır. Ayrıca PCR ingilizce açılımı Polymerase Chain Reactiondur. Hücre çekirdeği içerisinde bulunan DNA içindeki özgün bir bölümü enzimatik şekilde çoğaltmayı amaçlamakta olan bir zincir tepkimesidir.

Bunun yanı sıra türkçe açılımı ise polimeraz zincir reaksiyonudur. DNA içerisinde bulunan dizisi bilinmekte olan iki segment arasındaki özgün bir bölgenin enzimatik şekilde çoğaltılması için kullanılan tepkimelere verilen ortak isimdir. Yöntem basitçe tüp içine nükleik asitlerin uygun koşullar yardımı ile çoğaltılması esasına dayanmaktadır.

Bu fonksiyon sayesinde PCR yardımı ile türlü hastalıkların tanısını tespit etmek için kullanılmaktadır. Koronavirüsün tespit edilmesinde de PCR yönteminden yararlanılmaktadır.

PCR testi nedir?

Genel anlamda PCR test koranavirüs salgını sürecinde, vücutta bulunan virüsün kimliğini tespit etmek için kullanılmaktadır. Farklı rahatsızlıklar için de kullanılmakta olan PCR, vücutta bulunan çok az sayıda virüs ve mikrobu bile tespit etmektedir.

Ayrıca PCR testine Tıp dilinde moleküler tanı testi ismi verilmiştir. Bu test, vücutta mikrop ve virüsün varlığını, ayrıca vücudun iltihaba karşı yanıt olarak ürettiği antikorları da belirlemektedir.

PCR testi evde?

Kuruma gelmekte zorlanan bireyler için evde pcr testi mobil hizmetimiz mevcuttur. COVID-19 semptom ve belirtileriniz var ise bizlere iletişim kanallarından ulaşarak evde mobil hizmet talep edebilirsiniz.

PCR çeşitleri?

Genel anlamda 11 tür PCR bulunmaktadır. Bunların tümü maddeler halinde şöyledir:

1-Multipleks PCR

Bu PCR yöntemi basitçe, nükleik olan asitlerin uygun koşullarda tüp yardımı ile çoğaltılması biçiminde tanımlanmaktadır. Spesifik bir DNA parçası olan kopyalarının primerler tarafınca önlendirilerek enzimatik şekilde sentezlenmektedir. Sonrasında tanımlanan canlı dışında tüpte (in vitro) bir metottur. Metodun temeli, çoğaltılmak istenen bölümün iki ucuna özgü, bu bölümdeki baz dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik olan oligonükleotid primer kullanılması ile bu iki primer sayesinde sınıflandırılmakta olan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanmaktadır.

2-Nested (Yuvalanmış) PCR

Bu PCR özgün olmayan ürünlerin oluşmasını engelleyen, yüksek özgünlükte bir PCR metottur. Bu metot art arda 2 PCR biçiminde uygulanmaktadır. İlk PCR özgün olmayan ürünlerin oluşma evresiyle sonuçlanmaktadır. İkinci PCR ise ilk PCR sonucu çoğaltılan DNA’nın iç kısımlarına ait dizileri içermekte olan NESTED primerleri ile yapılmaktadır. İlk PCR ürünleri ikinci PCR için kalıp biçiminde kullanılmaktadır. ve istenmekte olan hedef bölge çoğaltılması sonucu özgün ürünler elde edilmektedir. Bu sayede özgün olmayan amplifikasyonlar önlenecektir.

3-Anchored (Demirlenmiş) PCR

Çoğaltılması planlanan DNA’nın bir bölümü bilindiği durumlarda uygulanılacaktır. Bilinen bölümden yararlanılması sonucu ilgilenilen DNA parçasının çoğaltılma işlemidir. Çoğaltılması planlanan DNA bilinmekte olan bir diziye bağlanmaktadır. Bu sayede dizi 2.Primer bölümü olarak kullanılacaktır.

4-Revers (Geri) Transkripsiyon PCR

Genel anlamda RNA PCR şeklinde isimlendirilen RT-PCR, iki aşamalı olması ile birlikte RNA’dan tamamlayıcı geri transkripsiyon (DNA sentezi) ve tamamlayıcı DNA’nın da standart PCR yolu ile çoğaltılması aşamasıdır.

Özellikle HTERMOPHİLUS DNA polimerazı gibi birtakım polimerazlar mangan varlığı durumunda hem RNA hem de DNA kalıp ipliklerini kullanabildiği için tüm işlem aynı tüp ile tek aşamada yapılmaktadır.

RT-PCR, viral RNA ya da MRNA miktarlarının tespiti için kullanılmaktadır. Bu test RNA seviyesinde gen anlatımı çalışmalarında oldukça duyarlı olan bir metottur. Aynı zaman içerisinde Message Amplification Phenotyping Mapping olarak isimlendirilmektedir. Bu yöntem az sayıda hücreden aynı anda fazla tutarda RNA’nın analizini de mümkün kılmaktadır.

Ayrıca RNA PCR, hücresel olarak RNA örneğinde bulunan tüm RNA’lardan PCR yolu ile cDNA kitaplıklarının oluşturulması için yararlıdır. Farklı ters transkripsiyon enzimleri bulunabilmektedir. MMLV enzimi RNA da bulunmakta olan ikincil yapıları aşması mümkün değildir. Superscript (SS III) RNA da bulunmakta olan ikincil yapıları açması ile senteze devam etmektedir.

5-İnvers (Ters) PCR

Tespit edilen bir DNA dizisinden yararlanılması bu DNA’nın her iki ucunda bilinmeyen bölümün çoğaltılması için kullanılmaktadır. Tespit edilen ve diziyi içeren DNA önce restriksiyon enzim kesimi ile doğrusal ve sonrasında tespit edilmiş DNA’yı içermesi biçiminde halkasal hale getirilmektedir.

Hemen sonrasında DNA dizilerine ikin bir restriksiyon kesim işlemi uygulaması sonrası doğrusal şekilde elde edilmiş DNA molekülü bilinen dizilere uygun bir biçimde tasarlanan primerler yardımı sayesinde çoğaltılmaktadır.

6-Asimetrik PCR

Bu asimetrik PCR metodu, fazla tutarda çoğaltılmış tek iplikli ürünün dizilenmesi için kullanılacaktır. Bu PCR türlerinde, kullanılmakta olan iki primerden biri tutar bakımından diğerinden çok daha fazla olmaktadır.

Bu neden ile asimetrik PCR sonucu ipliklerden biri ötekinden çok daha fazla tutarda artmaktadır. Asimetrik PCR rastgele bir kalıp ipliğe uygulanmaktadır.

Ancak tek iplikli ürünün yüksek tutarda üretilememesi gibi bir sorun ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenden dolayı çoğunlukla klasik PCR ile ilk önce çift iplikli hedef DNA çoğaltılmaktadır. Ardı sıra ise simetrik PCR uygulaması ile kalıp tekrar çoğaltılması sonucu tek iplikli ürün yeterli olacak tutarda üretilmektedir.

7-İn situ PCR

Lam üstündeki doku, hücre veya doku parçaları içerisindeki kalıp DNA’nın PCR yardımı ile çoğaltılma işlemidir. Bu metot viral DNA’nın ve tek olan kopyalı genlerin tespit edilmesi veya RT-PCR yardımı ile beraber viran RNA ve transkriptlerin belirlenmesinde kullanılacaktır.

İn situ PCR, hücre içerisine PCR bileşenlerinin girişine izin verilmesi hücre membranları yarı geçirgen hale getirilmesi sonrasında fikse edilen doku veya hücrelerde kullanılmaktadır.

8-Rapd (Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA)

Bu PCR yöntemi, dizisi belli olmayan DNA parçalarının çoğaltılmasında kullanılmaktadır. Reaksiyon ürünleri, oligonükleotidlerin uzunluğuna, reaksiyon şartlarına ve uzunluğu şartlarına bağlıdır. RAPD metodunun en büyük üstünlüğüyse çok sayıda marker sağlama işlemidir.

9-İmmuno PCR

Bu durum PCR yardımı ile antijen saptama sistemine verilen isimdir. Özgül şekilde antikor-antijen kompleksine bağlanan bir işaret DNA dokusunun çoğaltılmasında kullanılmaktadır.

10-Hot Start PCR

PCR’ın ilk derecesinde özgül biçimde olmayan AMPLİFİKASYONLARI azaltmak üzere uygulanan bir metottur. Bu PCR düşük sıcaklık derecelerinde TAQ POLİMERAZI İNAKTİVE etmesi sonucu özgül olmayan bağlanma durumlarını engellediği yöntemdir.

Bu yöntemle; Örnekler çift zincirli DNA kendi DENATÜRASYON sıcaklığı sayesinde DENATÜRE edilmektedir. Bu sayede sıcaklığı aniden 55 derece düşürerek PRİMER ve TAQ POLİMERAZ eklenmektedir.

11-Real Time PCR

Bu PCR’da ürünlerin ölçümlenmesi reaksiyon sırasında uygulanmaktadır. Bu neden ile AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ, DNA bantlarının mor ötesi ışık yardımı ile görüntülenmesi gibi işlemlerin yapılmasına gerek kalmaz.

Real-Time PCR ürünlerinin kantitatif ve kalitatif ölçümlerinde, diziye özgün olmadığı durumlarda floresan boyalardan veya diziye özgün olan PROBLARDAN yararlanılmaktadır.

Bu PCR reaksiyon esnasında her bir PCR SİKLUSUNDA yeterli tutarda ürünün verdiği floresan ışığına göre çalışarak reaksiyonu adım adım sonuna kadar oluşmakta olan ürünü kontrol etmekte olan bir sistemdir

RT PCR testi nedir?

Genel anlamda RT-PCR (REVERS-TRANSKRİPTAZ POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU); hücreler yardımı ile izole edilen RNA moleküllerinin RETROVİRÜSLERDEN izole edilmiş REVERS TRANSKRİPTAZ enzimi yardımı ile KOMPLEMENTER cDNA (DNA) sentezini gerçekleştirmesi ile gen ekspresyonu ölçümlenmesi yapılan hassas ve hızlı bir metottur.

RAPİD PCR test?

Özellikle PCR testinin KORONAVİRÜS tespitindeki esas virüste RNA’ya bağlı olması ile bulunmakta olan RNA POLİMERAZ enzim genini diğer bir deyiş ile genetik materyalini bulma işlemidir. Bu test mutlaka alanında uzman bir laborant, mikrobiyolog tarafınca uygulanmalıdır.

PCR zorunluluğu?

Ülkemizde PCR zorunluluğu ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelge yayımlanmıştır. Bu genelgenin yayımlanma tarihi 04.03.2022’dir. Bu genelgede bulunan şartları Türkiye Cumhuriyetinde bulunan tüm bireyler eksiksiz şekilde yerine getirmesi zorunludur. Genelgeyi okumak için buraya tıklayın! 

PCR isteyen ülkeler?

Bizi takip eden bireyler için PCR isteyen ve istemeyen ülkeleri sizler için açıkladık:

Almanya, Andora, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, San Marino, Slovenya, Yunanistan, Belarus, Rusya, Ukrayna,

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cabo Verde, Cezayir, Fas, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Angola, Benin, Botsavana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun,

Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti,Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijerya, Nijer, Ruanda, Sao Tome, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Togo, Uganda, Zambiya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Endonezya, Yeni Zelanda, Afganistan, Bangladeş, Brunei Darusselam,

Butan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Maldivler, Malezya, Pakistan, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaika, Kolombiya, Küba, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam,

Şili, Uruguay, Venezuela, ABD, Kanada, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Çin, Güney Kore, Hong Kong (ÇHC), Kamboçya, Laos, Singapur, Tayland, Vietnam

PCR İstemeyen Ülkeler

İsviçre, İtalya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Vatikan, Moldova, Filistin, Yemen, Tanzanya, Zimbabve, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Avustralya, Filipinler, Haiti, Honduras, Kosta Rika, Meksika, Trinidad ve Tobago, Japonya

PCR hızlı test?

Hızlı PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Koronavirüste de mikrop ya da virüse ait RNA’yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs süresince, vücuttaki mikropun veya virüsün kimliğini tespit etmek için yapılan bir testtir. Farklı rahatsızlar içinde kullanılmakta olan PCR, vücutta bulunan az sayıdaki virüs ya da mikrobu tespit edebilmektedir

Seyahat için yurtdışı PCR test ücreti?

Özel sağlık kuruluşlarında seyahat için yurtdışı PCR test ücreti 250 ile 500 ₺ arasında değişiklik göstermektedir. Genel anlamda devlet sağlık kuruluşlarında zaman ve randevu alma bakımından uzun sürmesi sonucu bireyler genellikle özel sağlık kuruluşlarını tercih etmektedir.

Her özel sağlık kuruluşun fiyat ve politikaları gereği ücret farklılığı bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı hizmet almak istediğiniz sağlık kuruluşunu bizzat arayarak fiyat bilgisi talep edebilirsiniz.

Hızlı PCR testi nerede yapılır?

Hızlı PCR testi hizmetini sağlık bakanlığı onaylı tüm sağlık kuruluşları tarafından yaptırabilirsiniz. Fakat testi yaptırmak özel hastanenin veya devlet hastanesinin prosedürlerine göre ilerlemektedir.

Örnek verecek olursak antikor testi ve Covid 19 testi devlet hastanesinde ücretsizken özel hastanede yer alan fiyat politikasına göre belli bir ücrete tekabül etmektedir.

Bunun sebebi ise devlet hastanelerinde yoğunluktan dolayı pcr testi için randevu almada ve zaman bakımından bireyler için sorun olurken özel sağlık merkezlerinde bu yoğunluk çok düşüktür.

Seyahat ve yolculuk için PCR testi

Seyahat edecek bireyler covid-19 test sonuçlarınızı seyahat edeceğiniz firma tarafından istemektedir. Son 48 saat içinde covid 19 testi sonuçlarınızı ibraz ederek seyahat ile ilgili sorunları çözmüş olursunuz.

İçişleri Bakanlığı tarafınca 31 Ağustos 2021 tarihinde “PCR Zorunluluğu” adında bir genelge yayınlandı.

Antikor testi

Antikor testinin, amacı daha önce COVID-19 hastası olup olmadığınızı test etmek için yapılmakta olan bir kan testidir. Yani koronavirüs testi ve antikor testleri ile geçirmiş ya da belirsiz olarak covid-19 atlatan bireyler bu sebeple bağışıklık durumu hakkında bilgi edinebilmektedirler.

Evde PCR testi nedir?

Korona virüsü sayesinde enfekte olan veya şüphe duyan hastalar evde PCR testi sağlık hizmetimizden yararlanabilirler.

 • Hastalar tarafından boğaz ve burundan bir çubuk yardımı ile örnek alınmaktadır.
 • Bu test genellikle insan DNA’sı, bakteri gibi bilinen bir madde veya organizmanın varlığı için kullanılmaktadır.
 • PCR testleri ayrıca virüsleri, mantarları, parazitleri ve diğer patojen organizmaları tanımlamak için de kullanılmaktadır.
 • Alınan örnek laboratuvar ortamında incelenmektedir.
 • İncelenen testin durumuna göre raporda pozitif ve negatif olarak hastaya bilgi verilmektedir.

Evde PCR testi nasıl yapılır?

Pcr Testi Nasıl Yapılır
Kişinin burun deliği içerisinden gırtlağına doğru ilerletilen, ucu pamuklu çubuk yardımı ile yapılmaktadır. Alınan doku 56 C dereceye kadar ısıtılan asidik sıvı solüsyonu içerisine yerleştirilmektedir.

Bu nedenle SARS-CoV-2 virüsün lipidlerinden oluşmakta olan zarfının parçalanarak, viral RNA’sını açığa çıkarmaktadır. Sonrasında açığa çıkmış olan RNA virüsün tespit edilmesi için yüz milyonlarca kez çoğaltılmaktadır.

PCR testleri, alanında uzman sağlık memuru veya hemşire tarafından uygun şekilde yapılması takdirde doğruluk oranı çok yüksektir.

Testlerden elde edilen pozitif sonuç, aranan genetik materyale uygun bir eşleşme olduğunu ifade ettiği için, çok yüksek oranda doğruluğu kesindir.

Ancak raporda negatif çıktısı, bu virüslere dayalı enfeksiyonların vücudunuzda var olmadığı anlamına gelmemektedir. Yapılmış olan evde PCR testi sonucu doğruluk değeri kesin olmayabilmektedir.

Negatiflik ihtimali göz ardı edilmemelidir. Teşhis süreci her zaman için semptomlara ve olası maruziyetlere karşı alanında uzman sağlık personeli tarafınca klinik gözlemlerine bağlı olarak yapılması sizin için daha uygun olmaktadır.

PCR testi için hangi kurumu tercih etmeliyiz?

Covid-19 Hızlı Pcr Testi Ankara
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tüm sağlık kuruluşlarında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Genellikle sağlık merkezlerinde ağız ve burundan alınan örnek ile gerçekleştirilmektedir. Test alanında uzman hemşire veya sağlık memuru tarafından uygulanmalıdır.

Aksi takdirde yapılan işlem sağlık açısından sorunlara neden olabilmektedir. Tercihiniz her zaman sağlık bakanlığı onaylı sağlık kuruluşları olmalıdır.

Özel sağlık kuruluşumuzda hafta sonları da PCR testi yapmaktayız!

PCR test sonucu?

Sağlık bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarlarda sonucun elde edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. PCR testi sorgulama yani raporları ister Türkçe dilinde ister İngilizce dilinde ve karekodlu şekilde verilmektedir. Özellikle yurt dışına çıkacak bireylerin sonuçları ingilizce ve raporda karekod veya barkod numarası bulundurması gerekmektedir.

Gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Karekodlu ve barkodlu raporunuzu sisteme girişte e-nabız internet sitelerinin üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Covid-19 hızlı PCR testi ankara rapor sonucu verilirken iki durum söz konusudur;

 1. Pozitif Sonuç
 2. Negatif Sonuç

PCR testi sonucu ne zaman çıkar?

Özellikle Sağlık Bakanlığı tarafınca yapılan devlet ve özel sağlık kuruluşlarında koronavirüs test sonuçları randevu aldığınız günün sabahı kan numunesi verdiğiniz zaman akşama sonuçlanabilmektedir.

Fakat bu sonuç akşama açıklanır demek de tam kesin değildir. Çünkü devlet hastanesinin yoğunluğuna göre sonucun çıkması da değişmektedir. Genel anlamda yoğun olan devlet hastanelerinde 1 veya 3 gün içerisinde sonuç çıkmaktadır.

Bizim size önerimiz seyahat ve acil işlemler için ihtiyacınız olan PCR testi sonucunu kesinlikle hızlı çıkması bakımından özel sağlık kuruluşlarını tercih etmelisiniz.

Özel sağlık kuruluşlarında ise PCR testi sonucu 1 veya 3 saat içerisinde çıktığı için devlet kuruluşlarına göre daha çok tercih edilmektedir. Aklınıza takılan diğer sağlık sorularını sağlık kuruluşlarıyla ile iletişime geçerek sorabilirsiniz!

PCR testi sonucu öğrenme?

Özellikle PCR testi sonucunu bir kaç yöntem ile öğrenebilirsiniz. İlk yöntem e-devlet sistemine giriş yaparak arama bölümüne e-nabız yazılarak e-nabız sistemine bu biçimde giriş yapılması gerekmektedir. Ya da e-nabız web sitesini açarak e-devlet ile giriş yap seçeneği ile kimlik ve şifrenizle giriş yaparak bu sayede e-nabız sistemine giriş sağlayarak PCR testi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Özel sağlık kuruluşunda yaptırdığınız PCR test sonuçlarınızı, özel sağlık kuruluşuyla iletişime geçerek talep edebilirsiniz. Diğer yöntemlere nazaran bu sizin için daha hızlı olacaktır.

1-PCR pozitif

Bu durum koronavirüsle enfekte olduğunuz anlamına gelmektedir. Böylece birey ve çevresinde bulunanlar izole edilmelidir. Bu sayede koronavirüsün başka bireylere bulaşma riski azaltılabilmektedir.

2-PCR negatif

Koronavirüsle enfekte olmadığınız anlamına gelmektedir. Böylece birey ve çevresinde bulunan insanlar izole edilmez. Bu durum SARS-COV-2 RNA’sının ölçüm limitinin üstünde bulunmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumun olması COVID-19’un varlığını tam anlamıyla dışlamaz. Hasta yönetimi veya tedavi kararları için tek temel olarak kullanılmamaktadır.

PCR kaç gün geçerli?

Ülkelere seyahat için aşı sertifikasına sahip olmayan 12 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki son 24 saat içerisinde alınması gereken antijen testini veya son 72 saat içerisinde alınan negatif PCR test sonuçlarını uçuş firmasına ibraz etmeleri gerekecektir.

PCR testi ücretli mi?

Devlet hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır. Fakat özel hastane veya sağlık merkezleri gibi işletmelerde ise ücretlidir genel olarak PCR test ücreti 350 TL’dir. Bu ücret her kuruma göre ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Yaptıracağınız firma ile iletişime geçerek konumunuza göre fiyat bilgisi alabilirsiniz!

Covid-19 hızlı PCR testi Ankara ücretleri 2022?

Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Fakat hastaneler yoğun olduğundan dolayı virüsün bulaşma riski bu tip ortamlarda yüksektir. Bu durumlardan muzdarip olmamanız için önerimiz özel sağlık kuruluşlarını tercih etmelisiniz

PCR testi fiyatları 2022, özel sağlık merkezleri veya hastaneler belirlediği fiyat ve politikasına göre farklılık gösterdiği için ücret talep edebilmektedirler. Bu ücretler bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebilmektedir. Size yakın olan konumunuzda bulunan en uygun sağlık merkezini arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz!

Evde PCR testi fiyat?

Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu bildirimler neticesinde tüm devlet hastanelerinde test ücretsiz olarak hastalara uygulanmaktadır. Ancak özel kurum ve kuruluşlar test karşılığında hastalardan ücret almaktadır.

Her özel sağlık kuruluşunun ise test fiyatı birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle test fiyatları için yaptırmak istediğiniz sağlık merkezini doğrudan aramalısınız.

Özel Halk Sağlık Kabinimiz de alanında Uzman Sağlık Memuru veya Hemşiremiz ile İş veya Seyahat ve Yolculuk için Evde PCR Testi sağlık hizmeti vermekteyiz. Covid-19 hızlı PCR testi ankara fiyatları 2022 hakkında bilgi almak için bize iletişim hatlarından ulaşabilirsiniz.

PCR testi randevu al?

Yaptırmak istediğiniz PCR testi hizmeti için sağlık kuruluşuyla iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. Bizlere iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

PCR testi hakkında sıkça sorulan sorular?

Kurumumuza PCR testi hakkında sıkça sorulan soruları sizler için cevapladık. Aklınıza takılan diğer PCR testi sorularını bizlere iletişim kanallarından ulaşarak sorabilirsiniz.

PCR testi ne kadar sürer?

Gerçek zamanlı olan PCR test sonucu 1 veya 3 saat içerisinde çıkmaktadır. Hızlı sonuçlu olan PCR test sonuçları ise 15 dakika ile 1,5 saate kadar sonuç alınmaktadır.

PCR testi kimlere yapılır?

Genellikle yurtdışına seyahat yapacak bireylere yapılmaktadır. Ayrıca sporculara toplu olarak müsabaka, antrenman maç gibi etkinliklere katılım öncesinde PCR taraması yaptırmaları zorunludur.

PCR testi ve sonucu Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafınca tüm antrenmanlar ve müsabakalar öncesi talep edilmektedir. Özellikle koronavirüsden dolayı şüphe duyulduğu zamanda PCR testi yaptırmanız faydanıza olacaktır.

PCR testi nerede yapılır?

Sağlık bakanlığı onaylı ruhsatı olan devlet ve özel sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırabilirsiniz.

PCR testi nasıl yapılır?

Genellikle PCR testlerinde, boğaz ve burundan ucu pamuk olan ince bir çubuk yardımı ile sürüntü örneği alınmaktadır. Alınan bu örnek 56 C dereceye kadar ısıtılmış olan bir sıvı solüsyonuna yerleştirilmektedir. Bu durumda SARS-Cov-2 virüsün lipidlerden oluşmakta olan zarfı parçalamaktadır. Bu sayede viral RNA’sını açığa çıkarmaktadır.

Sonra bu örnek vasıtası ile elde edilen RNA daha sonrasında virüsün tespit edilebilir olması için yüz milyonlarca kez çoğaltılmaktadır. En son işlem ise laboratuvar ortamında incelendikten sonra test sonucu çıkacaktır.

PCR testi doğruluk oranı?

Genel anlamda yapılan PCR testleri, ruhsatlı sağlık kuruluşlarında alanında uzman sağlık personeli tarafından yapıldığı vakit doğruluk oranı çok yüksektir.

PCR testi yanılma payı?

Özellikle PCR testlerinde çıkan pozitif sonuçlar, aranan genetik materyale uygun bir eşleşme olduğu vakit çok yüksek oranda doğru olmaktadır.

Ancak negatif bir sonuç ile karşı karşıya kalmanız bu mikrop veya virüslere dayalı enfeksiyonun var olmadığı anlamına gelmemektedir.

Çünkü testin yalancı negatiflik ihtimali göz ardı edilemez. Şüphe duyduğunuz vakit yeniden PCR testi yaptırmanızda fayda vardır.

PCR testi zararları?

Şöyle ki PCR testinin vücuda herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Fakat testi yapacak kişi alanında uzman sağlık personeli olması önem arz etmektedir. İstenmeyen komplikasyonlar ve semptomlar oluşmaması için alanında uzman sağlık personellerine PCR testi yaptırmalısınız!

PCR testi tekrar numune gönderiniz ne demek?

Bireylerden alınan numune istenilen şekilde olmadığı ya da yeterli olmadığı zaman bu sonuç ile karşılaşabilirsiniz. Testin tam anlamıyla sonuçlanması için, birey tekrardan sağlık kuruluşuna giderek yeniden PCR testi için gereken numuneleri sağlamalıdır.

Whatsapp'tan Yazın Hemen ArayınYol Tarifi

Özel Keçiören Halk Sağlığı Hizmetlerimiz

Özel Keçiören Halk Sağlığı İnstagram