Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR

Hizmet Veren: Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmet Verenin Açık Adresi:  Bağlarbaşı, Gölçiçeği Sk. No:2 Daire:1, 06300 Keçiören/Ankara Hizmet Verenin Telefonu: (0312) 358 75 90 Hizmet Verenin Cep Telefonu: (530) 656 23 51

Hizmet Verenin E-Posta Adresi:

Hizmet Alan: Hizmet Alanın Açık Adresi: Hizmet Alanın Telefonu: Hizmet Alanın E-Posta Adresi:

MADDE 2 – Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için halksaglikkabini.com üzerinden randevu oluşturularak uzman veya danışman personel ile görüşmesi planlanmış hizmet alanın hizmet bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 4 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret halksaglikkabini.com internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Hizmet alan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketinin ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

MADDE 5 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

a) Hizmet veren Personel ve Kabinin Hak ve Sorumlulukları: Uzaktan sağlık hizmeti sunan hizmet verenin amacı uzman veya danışman bir personel tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici sağlık hizmeti sağlamaktır. Hizmet Veren kabin hizmet alana uzman personel veya hemşire ile iletişime geçerek sağlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir. halksaglikkabini.com üzerinden sağlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir. Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde uzman personel veya hemşire ile hizmet alan arasında kalır. Hizmet alana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar hizmet alanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Hizmet Alanın Hak ve Sorumlulukları: Uzaktan sağlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından sağlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan sağlık hizmetine katılmama durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Hizmet Alan bu durumda ek süre isteyemez. Hizmet Alan, Hizmet veren kabine veya uzman/danışman hemşire’ye en az 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez. Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, danışan bu hakkını kaybetmiş sayılmaz. Hizmet Alanın, uzman veya danışman hemşire ile kararlaştırılan sağlık hizmeti saatinde bilgisayar başında ve/veya telefon başında olması gerekmekte olup ilgili sağlık hizmeti sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Hizmet Alan, görüşme sırasında uzman veya danışman hemşire’nin izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan uzman/danışman hemşire veya Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu değildir.

MADDE 6 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında hizmet alan ve uzman/danışman hemşire tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan sağlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir. Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda en az 2 saat öncesinde randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 2 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız görüşmeye ait hakkının iadesi hiçbir koşulda mümkün değildir. 2 saatten önce haber verilen durumlarda uzman veya danışman hemşire’nin isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir. Sağlık Hizmetinin iadesi tarafımızdan talep edildiği tarihten itibaren, banka ile irtibata geçilecek olup, gelecek olan iade tutarı, ödeme yaptığınız kredi veya bankamatik kartına (yapılan işleme göre taksit veya tek çekim olarak) iade edilecektir. Muhasebe departmanımız tarafından bankaların mesai saatlerine göre işlemleriniz yapılacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemi aynı kredi kartına yapılabilir. İade bedelin nakit ya da havale olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Para iadesi gereken işlemler kredi kartınızın bulunduğu bankaya göre 3 (üç) iş günü ile 5(beş) iş günü arasında değişiklik gösterebilir. Bankamatik kartları (debit) ile yapılan işlemlerin iade süresi, bankalar arası prosedürlerden dolayı 14 (on dört) iş gününe kadar uzayabilir.

MADDE 7 – Tebligat ve İhtilaflar

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için hizmet verenin vereceği elektronik posta adresi ile hizmet verenin işbu sözleşmenin 1. maddesine belirtilen posta adreslerinin yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Ankara Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketi’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketi gerek gördüğü takdirde işbu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Hizmet Alan işbu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

Özel Keçiören Halk Sağlık Kabini Hizmetleri Anonim Şirketi, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak, hizmet veren tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.